Serviciul privat pentru situatii de urgenta

Prevenirea incendiilor

Scopurile activitatii de prevenire sunt:

- asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor si protectiei civile;

- identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;

- constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;

- informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv in locuinte si gospodarii, si modul de comportare in caz de incendiu si in alte situatii de urgenta;

Activitatea de prevenire se desfasoara pe baza urmatoarelor principii: legalitatii, impartialitatii, independentei, confidentialitatii, transparentei, continuitatii si gradualitatii.

- Principiul legalitatii: respectarea, in mod unitar, a legislatiei privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe intreg teritoriul tarii.

- Principiul impartialitatii: nesupunerea inspectorilor la presiuni comerciale, financiare, politice sau de alta natura care ar putea influenta rationamentul acestora.

- Principiul independentei: mentinerea de catre inspectori a unui raport de autonomie (independenta) fata de partea inspectata si neangajarea in nici o activitate care sa afecteze rationamentul acestora.

- Principiul confidentialitatii: pastrarea de catre inspectori a secretului privind informatiile care nu sunt de interes public si care sunt obtinute in cursul desfasurarii activitatii de prevenire.

- Principiul transparentei: desfasurarea activitatii intr-o maniera deschisa fata de public, prin care accesul liber si neingradit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatii sa constituie exceptia, in conditiile legii.

- Principiul continuitatii si gradualitatii: asigurarea unor controale periodice a situatiilor de risc si aplicarea unor masuri din ce in ce mai severe in cazul mentinerii riscului peste nivelele acceptabile

Dotare

- Mercedes Rosenbauer 2500 l apa. 200 spuma si echipamente descarcerare
- Iveco Magirus 1000 l apa. 100 spuma
- Autospeciale Apic. Opel Vivaro
- Autospeciala descarcerre Opel Vivaro
- Autospeciala cu functie multipla Iveco Magirus – FRAP

Facebook